Het ontstaan

Wij zijn een groep mensen die elkaar hebben leren kennen tijdens de corona demonstraties begin 2020. Enkelen van ons liepen al mee met de 'Gele Hesjes' in 2018. Wij zijn allemaal opgestaan tegen het beleid dat de regering over ons uitrolt: de vrijheid beperkende maatregelen die werden opgelegd tijdens de corona periode (die tegen alle mensenrechten ingingen) en tegen al het onrecht dat deze regering teweegbrengt. Denk hierbij aan de Groningse Gaswinning Affaire, de toeslagen affaire, de meer dan 2000 uit huis geplaatste kinderen, de misstanden in de jeugdzorg, het politiegeweld, de hoge energieprijzen, het dure levensonderhoud, etc.  Tijdens de corona periode hebben wij elkaar op de demonstraties gevonden en hadden wij 2 groepen op Facebook: "Bevrijd Nederland Nu" en "Vrijheids Beweging Nederland". Hiermee stonden we wekelijks en soms dagelijks in Den Haag om te demonstreren tegen alle  vrijheidbeperkende maatregelen. Hieruit ontstond een samenwerkingsverband en organiseerden wij zelf demonstraties, zoals bijvoorbeeld de #stoppolitiegeweld demo's, de grootste niet gefaciliteerde demo op Urk en enkele kleinere acties in Den Haag. Ook ondersteunden wij demonstraties door heel het land. Door dit alles ontstond een nauwe band onderling en besloot onze Founder om op 22 januari 2021 de Brother-/Sisterhood Conquerors Holland op te richten.

 

Wat betekend het Logo?

Ons logo, de Mexicaanse skull, is gebaseerd op: "Dia de los Muertos" (dag van de doden), dit is een feestdag in Mexico waarbij het leven van de doden wordt gevierd. Ook wordt deze dag gebruikt om alle overledenen op een waardige en respectvolle manier te eren en te herdenken. Dit komt overeen met onze kernwaarden: respect, vertrouwen en loyaliteit, welke in alles leidend zijn. Het rode kruis in ons logo staat dan ook niet voor religie, maar juist ter nagedachtenis aan alle dierbaren die ons ontvallen zijn. Het rood op de kin staat voor het bloed dat bij ons allemaal dezelfde kleur heeft en ons verbindt als mens zijnde.


 


Het heden

In september 2022 kwamen wij een bericht tegen op Facebook van brotherhood genaamd "Sons of Slaves" met de oproep om hen te komen ondersteunen in Rotterdam tijdens een manifestatie/demonstratie die was opgezet voor een vriend die door politiegeweld om het leven is gekomen. Aangezien wij zelf al meerdere demo's hadden georganiseerd met het thema #stoppolitiegeweld vonden wij het niet meer dan normaal om als mede Brotherhood onze broeders daarin te ondersteunen. Hieruit is na meerdere ontmoetingen een samenwerkingsverband ontstaan. Het voornaamste doel van de samenwerking met Sons of Slaves is het ondersteunen van hun maatschappelijke doelen, zoals het slavernijverleden, discriminatie, het etnisch profileren en het politiegeweld. Ook vinden wij het belangrijk om te laten zien dat kleur, geloof, afkomst en religie er niet toe doen, maar dat we allemaal gelijk  zijn en allemaal hetzelfde bloed hebben.
Ook volgen we hierin de filosofie van Ubuntu, "Ik Ben omdat Wij Zijn", welke wij hebben leren kennen dankzij Sons of Slaves. Dit betekent dat wij allen één zijn en elkaar uiteindelijk nodig hebben.


 
E-mailen
Info
Instagram